Passer au contenu

Han har Oppstått - 100

par CfaN EU
Épuisé
Prix d'origine €100,00
Prix actuel €45,00
Kjernen i evangeliet er at Kristus er oppstått.
 
Enten du tror på det eller ikke, så var oppstandelsen den viktigste begivenheten i historien.
HAN HAR OPPSTÅTT tar stilling til tre ofte stilte spørsmål om Jesu oppstandelse:
 
Skjedde oppstandelsen virkelig?
Hvorfor er oppstandelsen viktig?
Hvorfor er oppstandelsen viktig for deg?
 
Det er et gjennomtenkt og interessant verktøy som kan styrke tro, men likevel blir spørsmålene svart på gjennom et språk som er lett å forstå.