Skip to content

Han er Oppstått - 10

by CfaN EU
Save €5,00
Original price €10,00
Current price €5,00
Kjernen i evangeliet er at Kristus er oppstått.
 
Enten du tror på det eller ikke, så var oppstandelsen den viktigste begivenheten i historien.
HAN ER OPPSTÅTT tar stilling til tre ofte stilte spørsmål om Jesu oppstandelse:
 
Skjedde oppstandelsen virkelig?
Hvorfor er oppstandelsen viktig?
Hvorfor er oppstandelsen viktig for deg?
 
Det er et gjennomtenkt og interessant verktøy som kan styrke tro, men likevel blir spørsmålene svart på gjennom et språk som er lett å forstå.